Kontaktirajte nas

IT Jedan d.o.o.
Ulica Ivice Drmića 10, 10000 Zagreb

tel: +385 1 3477-900
fax: +385 1 3477-901
e-mail: info@it1.hr

OIB: 75235737688
IBAN: HR08 2484 0081 1030 3832 4 pri Raiffeisenbank Austrija d.d., Petrinjska 59, Zagreb
Temeljni kapital: 4.808.530,00 € uplaćen u cijelosti
Predsjednik uprave: Igor Tatarević


Kako do nas?