SMS tarife i cijene

Cijene SMS usluga
  Tarifa Cijena SMS-a Zarada za Vas  
  60-xxx  (?) 1.92 kn/sms 0.94 kn/sms
  65-xxxx  (?) 1.92 kn/sms 0.94 kn/sms
  6y-1xxx  (?) 0.68 kn/sms 0.28 kn/sms
  6y-2xxx  (?) 0.99 kn/sms 0.44 kn/sms
  6y-3xxx  (?) 1.49 kn/sms 0.71 kn/sms
  6y-4xxx  (?) 1.98 kn/sms 0.98 kn/sms
  6y-5xxx  (?) 2.48 kn/sms 1.25 kn/sms
  6y-6xxx  (?) 2.98 kn/sms 1.52 kn/sms
  6y-7xxx  (?) 4.96 kn/sms 2.60 kn/sms

  Tarifa MT brojevi: Cijena SMS-a Zarada za Vas  
  8y-xxxx (?) Od 1,60 kn/sms do 40,00 kn/sms Ovisno o cijeni za krajnjeg korisnika
* Sve navedene cijene su bez PDV-a.