SMS tarife i cijene

Cijene SMS usluga
  Tarifa Cijena SMS-a Zarada za Vas  
  60-xxx  (?) 0.25 €/sms 0.12 €/sms
  65-xxxx  (?) 0.25 €/sms 0.12 €/sms
  6y-1xxx  (?) 0.09 €/sms 0.04 €/sms
  6y-2xxx  (?) 0.13 €/sms 0.06 €/sms
  6y-3xxx  (?) 0.20 €/sms 0.09 €/sms
  6y-4xxx  (?) 0.26 €/sms 0.13 €/sms
  6y-5xxx  (?) 0.33 €/sms 0.17 €/sms
  6y-6xxx  (?) 0.40 €/sms 0.20 €/sms
  6y-7xxx  (?) 0.66 €/sms 0.35 €/sms

  Tarifa MT brojevi: Cijena SMS-a Zarada za Vas  
  8y-xxxx (?) Od 0,21 €/sms do 5,31 €/sms Ovisno o cijeni za krajnjeg korisnika
* Sve navedene cijene su bez PDV-a.